bestyrka

bestyrka
• konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda
• styrka, stödja, bevittna, intyga, verifiera, attestera, betyga
• intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna
• styrka, befästa, bekräfta, intyga, bevittna, verifiera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bekräfta — • styrka, stödja, bevittna, intyga, verifiera, attestera, betyga • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • styrka, befästa, bekräfta, intyga, bevittna, verifiera …   Svensk synonymlexikon

  • betyga — • lova, svära, försäkra • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • styrka, stödja, bevittna, intyga, verifiera, attestera, betyga …   Svensk synonymlexikon

  • bevittna — • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • styrka, befästa, bekräfta, intyga, bevittna, verifiera • styrka, stödja, bevittna, intyga, verifiera, attestera, betyga …   Svensk synonymlexikon

  • fastställa — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • fastställa, förklara, precisera • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera • fastställa, bestämma, fixera,… …   Svensk synonymlexikon

  • framhålla — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • betona, understryka, framhålla, framhäva …   Svensk synonymlexikon

  • hävda — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda …   Svensk synonymlexikon

  • intyga — • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • styrka, stödja, bevittna, intyga, verifiera, attestera, betyga • styrka, befästa, bekräfta, intyga, bevittna, verifiera …   Svensk synonymlexikon

  • konstatera — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda …   Svensk synonymlexikon

  • vitsorda — • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • styrka, befästa, bekräfta, intyga, vitsorda, bevittna, verifiera • styrka, befästa, bekräfta, intyga, bevittna, verifiera …   Svensk synonymlexikon

  • vittna om — • intyga, bekräfta, betyga, bestyrka, vitsorda, bevittna • visa, påvisa, belägga, vittna om, tyda, på • visa, på, vittna om …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”